ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική

Η προνοσοκομειακή αντιμετώπιση δυνητικά θανατηφόρων καταστάσεων αποτελεί το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του βαριά πάσχοντα ασθενή και πολλές φορές καθορίζει την έκβαση. Συχνά ο γιατρός καλείται να αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις μόνος του και μακριά από οργανωμένους υγειονομικούς σχηματισμούς.
Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η σωστή χρήση φαρμάκων βοηθάνε στο να αντιμετωπιστούν επείγουσες καταστάσεις δυνητικά απειλητικές για την ζωή του ασθενούς.

 

Η Επείγουσα Ιατρική είναι μία ειδικότητα βασισμένη στη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη διαχείριση των έκτακτων και επειγόντων εκφράσεων των ασθενειών και του τραύματος, που αφορούν ασθενείς όλων των ηλικιακών ομάδων με ένα ευρύ φάσμα αδιαφοροποίητων διαταραχών της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς.

Είναι μια ειδικότητα στην οποία ο χρόνος είναι κρίσιμος. Η πρακτική της Επείγουσας Ιατρικής περιλαμβάνει προνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή διαλογή, αναζωογόνηση, αρχική εκτίμηση και διαχείριση αδιαφοροποίητων έκτακτων και επειγόντων περιστατικών μέχρι την έξοδό τους ή τη μεταβίβασή τους στη φροντίδα άλλου ιατρού ή επαγγελματία υγείας.

Η Επείγουσα Ιατρική αλλά και το σύνολο αυτών που ασχολούνται με την επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη, περιλαμβάνουν την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και τη θεραπεία που παρέχεται επί τόπου οπουδήποτε συμβεί ή κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο, σε κάθε έκτακτη περίπτωση λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

Στόχος, είναι να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες μέσα από ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας και επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, που θα προετοιμάσουν τον ασθενή και θα τον βάλουν σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για το επόμενο τμήμα της αλυσίδας υγειονομικής περίθαλψης.

Αποτελείται κυρίως από την ιατρική περίθαλψη, την επείγουσα περίθαλψη, τη διατήρηση στη ζωή ενός ασθενή ή τραυματία ή ενός ατόμου σε κίνδυνο και τη μεταφορά του σε ασφαλή τοποθεσία με ασθενοφόρα, καθώς και τις πράξεις διάσωσης στο χώρο μιας καταστροφής.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial